1/Chủ đầu tư:

Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Sài Gòn Tây Bắc (SCD) là chủ đầu tư Khu công nghiệp Tân Phú Trung. SCD tiền thân là Công ty Cổ phần Song Tân được thành lập ngày 04/11/2003, vốn điều lệ 500 tỷ đồng.

Cổ đông chiến lược chủ chốt của SCD là Tổng công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc (KBC)- một trong những công ty thành viên trực thuộc Tập đoàn Đầu tư Sài Gòn (SGI)- chuyên nghiệp hàng đầu tại Việt Nam về đầu tư và phát triển Khu công nghiệp. Từ năm 2007, KBC đã được niêm yết tại Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội với mã KBC. Cùng với KBC, Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước Tp.Hồ Chí Minh (HFIC) cũng là một trong những cổ đông của SCD.

Cơ sở pháp lý khu công nghiệp

  1. Công văn số 203/UB-CNN ngày 13/01/2004 của UBND TP.HCM về việc giao Công ty Song Tân đầu tư xây dựng KCN Tân Phú Trung.
  2. Công văn số 861/CP-CN ngày 23/6/2004 của Chính phủ về việc Dự án KCN Tân Phú Trung thành phố Hồ Chí Minh.
  3. Quyết định 6332/QĐ-UB ngày 16/12/2004 của UBND TP.Hồ Chí Minh về duyệt dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Tân Phú Trung, thành phố Hồ Chí Minh
  4. Quyết định số 49/QĐ-BXD ngày 12/01/2005 của Bộ Xây dựng về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết khu công nghiệp Tân Phú Trung, Tp.Hồ Chí Minh
  5. Quyết định 1189/QĐ-UBND ngày 20/3/2006 của UBND TP.Hồ Chí Minh về cho Công ty CP Phát triển Đô thị Sài Gòn Tây Bắc thuê đất tại các xã Tân Phú Trung và Tân Thông Hội, huyện Củ Chi để đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Tân Phú Trung.
  6. Quyết định số 2100/QĐ-UBND ngày 08/5/2009 của UBND TP.HCM về duyệt điều chỉnh qui hoạch chi tết xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu công nghiệp Tân Phú Trung, huyện Củ Chi, TP.HCM.