Hỏi & Đáp  

0 # Guest 21:14 06-10-2016
Đối với dự án đầu tư mới, chính sách ưu đãi thuế TNDN được áp dụng như thế nào?
0 # KCN Tân Phú Trung 27:14 06-10-2016
Trả lời câu hỏi của Guest:
Đối với dự án đầu tư mới, chính sách ưu đãi thuế TNDN được áp dụng như thế nào?

Tại khoản 2 Điều 14 Luật thuế TNDN số 32/2013/QH13 quy định:
“Thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới quy định tại khoản 3 Điều 13 của Luật này và thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới-tại khu công nghiệp, trừ khu công nghiệp thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội thuận lợi theo quy định của pháp luật được miễn thuế tối đa không quá hai năm và giảm 50% số thuế phải nộp tối đa không quá bốn năm tiếp theo”
0 # Guest 49:02 07-10-2016
Thế nào là dự án đầu tư mới được hưởng thuế TNDN?
0 # KCN Tân Phú Trung 54:02 07-10-2016
Trả lời câu hỏi của Guest:
Thế nào là dự án đầu tư mới được hưởng thuế TNDN?

Tại khoản 5 Điều 19 Chương 4 Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ quy định:
“ Dự án đầu tư mới được hưởng ưu đãi thuế quy định tại Khoản 1, Khoản 3 Điều 15 và các Khoản 1, 2 và 3 Điều 16 Nghị định này là dự án thực hiện lần đầu hoặc dự án đầu tư độc lập với dự án đang thực hiện”

Tại tiết a, Khoản 5 Điều 18 Chương VI Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính quy định:
  • Dự án đầu tư mới được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp quy định tại Điều 15, Điều 16 Nghị định số 218/2013/NĐ-CP là:
    Dự án được cấp Giấy chứng nhận đầu tư lần thứ nhất từ ngày 01/01/2014 và phát sinh doanh thu của dự án đó từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đầu tư.
  • Dự án đầu tư trong nước gắn với việc thành lập doanh nghiệp mới có vốn đầu tư dưới 15 tỷ đồng Việt Nam và không thuộc Danh mục lĩnh vực đầu tư có điều kiện được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp từ ngày 01/01/2014.
  • Dự án đầu tư đã được cấp Giấy phép đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đầu tư trước ngày 01/01/2014 nhưng đang trong quá trình đầu tư, chưa đi vào hoạt động, chưa phát sinh doanh thu và được cấp Giấy chứng nhận điều chỉnh Giấy phép đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh từ ngày 01/01/2014 của dự án đó.
  • Dự án đầu tư độc lập với dự án doanh nghiệp đang hoạt động (kể cả trường hợp dự án có vốn đầu tư dưới 15 tỷ đồng Việt Nam và không thuộc Danh mục lĩnh vực đầu tư có điều kiện) có Giấy chứng nhận đầu tư từ ngày 01/01/2014 để thực hiện dự án đầu tư độc lập này”.
0 # Guest 01:03 07-10-2016
Đối với dự án đầu tư di dời có chính sách ưu đãi Thuế TNDN hay không?
0 # KCN Tân Phú Trung 03:03 07-10-2016
Trả lời câu hỏi của Guest:
Đối với dự án đầu tư di dời có chính sách ưu đãi Thuế TNDN hay không?

Căn cứ công văn số 5636/TCT-CS của Tổng cục Thuế ngày 17/12/2014 về việc chính sách ưu đãi thuế TNDN, tại điều 2 về nội dung ưu đãi khi doanh nghiệp di chuyển cơ sở sản xuất kinh doanh (SXKD) có quy định:
“Trường hợp doanh nghiệp đang được hưởng ưu đãi thuế TNDN, khi di dời cơ sở SXKD thì tiếp tục được hưởng ưu đãi thuế TNDN cho thời gian ưu đãi còn lại nếu tiếp tục đáp ứng điều kiện ưu đãi thuế TNDN. Doanh nghiệp phải tính riêng thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh được hưởng ưu đãi thuế và thu nhập từ hoạt động kinh doanh không được hưởng ưu đãi thuế để kê khai nộp thuế riêng”
0 # Guest 05:03 07-10-2016
Doanh nghiệp chúng tôi rất mong KCN Tân Phú Trung cung cấp thêm thông tin về cách tính thuế sử dụng đất phi nông nghiệp? Cảm ơn!
0 # KCN Tân Phú Trung 06:03 07-10-2016
Trả lời câu hỏi của Guest:
Doanh nghiệp chúng tôi rất mong KCN Tân Phú Trung cung cấp thêm thông tin về cách tính thuế sử dụng đất phi nông nghiệp? Cảm ơn!

Sau đây là cách tính thuế sữ dụng đất phi nông nghiệp đối với người sử dụng đất:

- Thuế đất Phi nông Nghiệp: Theo thông tư số 153/TT-BTC ban hành ngày 11/11/2011 của Bộ Tài Chính thì các DN thuê lại đất hoạt động trong KCN phải đóng thuế sử dụng đất Phi nông nghiệp hàng năm căn cứ trên diện tích đất DN thuê lại.
- Số thuế SDĐPNN phải nộp đối với diện tích đất ở, đất sản xuất kinh doanh, đất phi nông nghiệp quy định tại Điều 2 của Thông tư số 153/TT-BTC ban hành ngày 11/11/2011 sử dụng vào mục đích kinh doanh được xác định theo công thức sau:
+ Số thuế phải nộp = Số thuế phát sinh - Số thuế được miễn, giảm (nếu có)
đơn vị tính: đồng
+ Số thuế phát sinh = Diện tích đất tính thuế x Giá của 1m2 đất x Thuế suất
0 # Lê Thiên Văn 08:02 21-08-2017
Xin chào !
Cho tôi hỏi hiện tại bên công ty chúng tôi muốn thuê đất để làm nhà xưởng .
nhờ phía KCN cho xin thông tin về các chi phí thuê , diện tích tối đa cho thuê không biết với diện tích 6000 m2 thì có cho không ? và cho hỏi thêm các chi phí phụ cần phải chi trả khi vào khu công nghiệp gồm những chi phí gì ? ( an ninh , cấp thải nước . thuế ... ) nhờ phía KCN cho biết thêm thông tin cũng như cho định mức giá cho công ty chúng tôi !
cảm ơn
0 # Tran van Thieng 52:05 17-04-2018
Công ty chúng tôi cần thuê dài hạn khoảng 3.000m2 để làm nhà xưởng sản xuất thực phẩm. Thủ tục và liên hệ như thế nào, mong admin chỉ giúp. ĐT: 0986.061.512 Thiêng
0 # Nguyễn Minh Thu 30:11 22-10-2018
Cho hỏi số việc làm được tạo ra ở kcn Tân Phú Trung tổng cộng là bao nhiêu, thanks
0 # Tạ Minh 58:10 05-06-2020
Doanh nghiệp chúng tôi muốn đầu tư xây dựng nhà máy và nhà kho cho thuê (không có mục đích sản xuất). KCN Tân Phú Trọng có tiếp nhận dự án đầu tư xây nhà kho chứa hàng hóa để bán (của các khách hành thương mại điện tử) không?
0 # Dương Mỹ trinh 24:02 18-09-2020
Vui lòng cho biết thời hạn thuê đất công nghiệp là bao nhiêu năm?

Nếu bạn cần chúng tôi tư vấn? Xin vui lòng viết và đặt câu hỏi. Click tại đây.


Mã an ninh
Lấy mã bảo vệ khác